Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65
З питань реалізації:
+380680861145 +380501003974 info@tsumanshpon.com

Новини

17.05.2023 Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

10.05.2023 Особлива інформація про виплату дивідендів

Особлива інформація про виплату дивідендів

»

05.05.2023 Особлива інформація про зміну посадових осіб

Особлива інформація про зміну посадових осіб

»

05.05.2023 Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

»

04.05.2023 Відбулися річні Загальні збори акціонерів

Відбулися річні Загальні збори акціонерів

»

27.04.2023 Особлива інформація про зміну акціонерів

Особлива інформація про зміну акціонерів

»

20.04.2023 Бюлетень для кумулятивного голосування

Бюлетень для кумулятивного голосування

»

14.04.2023 Бюлетні для голосування на ЗЗА 2023

Бюлетні для голосування на ЗЗА 2023

»

03.04.2023 Перелік документі

»

03.04.2023 Акціонерам ПрАТ "Цумань"

»

27.03.2023 Повідомлення про загальні збори акціонерів 2023

»

16.03.2023 Особлива інформація

Особлива інформація

»

27.05.2021 Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

05.05.2021 Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів 2021

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

»

26.04.2021 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

»

22.04.2021 Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій

»

22.03.2021 Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 
« 23 » квітня 2021 р. о 10 год.00 хв за адресою: 
Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
( приміщення адмінуправління, актовий зал)

»

02.07.2020 Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

13.04.2020 Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

»

06.04.2020 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

»

02.04.2020 Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год.30 березня 2020 року

»

28.02.2020 Повідомлення про загальні збори акціонерів 2020

Шановний акціонере! 
Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться 
« 03 » квітня 2020 р. о 10 год.00 хв за адресою: 
Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
( приміщення адмінуправління, актовий зал)

 

»

15.04.2019 Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

Відбулися щорічні Загальні збори акціонерів

»

15.04.2019 Особлива інформація: Рішення про попереднє схвалення значних правочинів

Особлива інформація: Рішення про попереднє схвалення значних правочинів

 

»

15.04.2019 Рішення про виплату дивідендів за 2018 рік

Рішення про виплату дивідендів за 2018 рік

»

15.04.2019 Повідомлення про виплату дивідендів

Повідомлення про виплату дивідендів

»

10.04.2019 Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год. 08 квітня 2019

»

06.03.2019 Загальні збори акціонерів 2019

Шановні акціонери Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань вул. Грушевського, 7 повідомляє Вас, що загальні збори акціонерів відбудуться 12 квітня 2019 року о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

24.04.2018 Повідомлення про виплату дивідендів

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПрАТ «Цумань» за результатами роботи Товариства у 2017 році:

»

23.04.2018 Відбулися щорічні загальні збори акціонерів

Відбулися щорічні загальні збори акціонерів ПрАТ "Цумань" повідомляє, що 20.04.2018 року відбулися щорічні загальні збори акціонерів. 

»

23.04.2018 Особлива інформація: Попереднє схвалення значних правочинів

На загальних зборах акцiонерiв 20.04.2018 р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 290 000 тис. грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  85325 тис. грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 340%.  Характер правочинiв - укладання договорiв купiвлi - продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2 191 048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183 716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

»

23.04.2018 Особлива інформація: Рішення про виплату дивідендів

Загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв акцiонерам з розрахунку 0,71 грн. на одну акцiю. Розмір дивідендів, що підлягають оплаті – 2 263 764 грн. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 14 травня 2018 року. Виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi. Спосіб виплати – безпочсередньо акціонерам. Строк виплати -  6 мiсяцiв з моменту прийняття рішення про виплату.

»

18.04.2018 Інформація про загальну кількість акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 год. 16 квітня 2018 року

»

15.03.2018 Загальні збори акціонерів 2018

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться

»

05.05.2017 Додаткова інформація про виникнення особливої інформації емітента

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР- 13.04.2017. 
Товариством подано до Комiсiї 18.04.2017 недостовiрну особливу iнформацiю про змiну типу акцiонерного товариства, а саме дата вчинення дiї вказана 07.04.2017 (дата проведення зборiв) замiсть дати державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР -13.04.2017.

»

20.04.2017 Відбулися щорічні загальні збори акціонерів

ПАТ "Цумань" повідомляє, що 07 квітня 2017 року відбулися щорічні загальні збори акціонерів.

»

20.04.2017 Виплата дивідендів

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Цумань» за результатами роботи Товариства у 2016 році:

 

»

13.04.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

На  чергових загальних зборах акціонерів  07.04.2017 прийняте рішення  змінити тип Публiчного акцiонерного товариства «Цумань»  на приватне акцiонерне товариство «Цумань».
 За  вказане рішення проголосували акцiонери, яким належить 2 183716 голосуючих акцiй, що становить 99,67% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй i 100% вiд зареєстрованих для участi у зборах.

 

»

13.04.2017 Попереднє схвалення значних правочинів

На загальних зборах акцiонерiв 07.04.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 229 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  61023 тис.грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 375%.  Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi -продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2191048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

»

06.03.2017 Збори акціонерів 2017

Публічне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться « 07 » квітня 2017р. о 10 год.00 хв. за адресою: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 ( приміщення адмін. управління, актовий зал).

»

04.05.2016 Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

»

14.04.2016 Відомості про зміну власників

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

»

23.03.2016 Збори акціонерів 2016

Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  29 квітня 2016 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

26.03.2015 Збори акціонерів 2015

Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  24 квітня 2015 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

26.03.2014 Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань вул. Грушевського, 7 повідомляє Вас, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

06.03.2013 Літні ціни закупівлі фансировини дубової

ПАТ «ЦУМАНЬ» на літній період здійснює закупівлю фансировини дубової (згідно ГОСТ 9462-88). Ціни купівлі, на період з 11.05.2010 р. по 11.07.2010 року, становлять

»