Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65
З питань реалізації:
+380680861145 +380501003974 info@tsumanshpon.com

Виплата дивідендів


Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Цумань» за результатами роботи Товариства у 2016 році:

 

Підстава для виплати дивідендів

Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів

Сума дивідендів на 1 просту акцію, грн.

Термін проведення виплат

Рішення річних Загальних зборів Товариства від 07.04.2017 року (протокол № 1 від 07.04.2017 року)

07.04.2017 року

1.70

 

з 01.05.2017 до 31.10.2017 року

 

 

Виплата дивідендів буде здійснюватись в грошовій формі з врахуванням вимог законодавства щодо пропорційності розподілу чистого прибутку пропорційно частці кожного акціонера шляхом видачі  грошових коштів з каси підприємства за адресою: Волинська обл., Ківецівський р-н, смт. Цумань, вул. Грушевського,7 або шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок у банку чи поштовим переказом. Витрати, що пов’язані із безготівковим перерахуванням коштів або поштовим переказом здійснюються за рахунок акціонера.

Дивіденди виплачуються акціонерам за вирахуванням всіх податків та зборів, що визначені законодавством України.

При собі необхідно мати: документ, що засвідчує особу (паспорт) та ідентифікаційний код та їх ксерокопії.

 Представники акціонерів повинні мати паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

З усіх питань звертатися до Резниченко Наталії Яківни тел. ( 03365 ) 9-44-19

 

Повернутися в розділ