Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65
З питань реалізації:
+380680861145 +380501003974 info@tsumanshpon.com

Збори акціонерів 2015


Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7

повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  24 квітня 2015 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

 

                                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

             1. Обрання членів лічильної комісії, голови і секретаря зборів, затвердження регламенту  зборів.

             2. Звіт президента ПАТ «Цумань»  за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

             3. Звіт наглядової ради ПАТ «Цумань» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

             4. Звіт ревізійної комісії  про результати фінансово-господарської діяльності  ПАТ «Цумань» за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

             5. Затвердження річного звіту ПАТ «Цумань» за 2014 рік.

             6. Розподіл прибутку  (покриття збитків) товариства  за 2014 рік.

             7. Затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік.                                              

             8. Направлення коштів в резервний фонд.

             9. Затвердження рішень внутрішньої діяльності Товариства.

           

 

      Основні показники фінансово-господарської діяльності   ПАТ «ЦУМАНЬ»

                       Найменування  показника

Період звітний

  2014 р

Попередній рік  2013р.

Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.

65 430

38 459

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) тис.грн.

48 729

30 791

Чистий прибуток (збиток) тис. грн.

5 342

1 603

Необоротні активи (тис.грн.)

15016

12 066

Оборотні активи (тис.грн.)

15 472

13 438

Довгострокові зобов’язання (тис.грн.)

    -

1 863

Поточні зобов’язання (тис.грн.)

13 173

11 182

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3 188 400

3 188 400

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем їх проведення  з 9.00 год. до 9 год. 45 хв. 24.04.2015  р.

Для реєстрації на участь у загальних зборах акціонер зобов’язаний мати при собі паспорт – для акціонерів - фізичних осіб; документ, що підтверджує призначення на посаду (протокол, рішення, контракт) та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та довіреність, яка посвідчує повноваження представника акціонера фізичної особи, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів

 24 год. 20.04.2015 року. Пропозиції щодо порядку денного приймаються у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства за адресою: Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7  ПАТ «Цумань».

З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитись за місцезнаходженням

ПАТ «Цумань» у робочі дня з 8.00 год. до 17.00 год. в приймальні товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами та прийняття пропозицій щодо порядку денного зборів – секретар ПАТ «Цумань»  Мігна Людмила Степанівна, довідки за телефоном: (03365) 94419.

Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законом.

 

                  Президент ПАТ «Цумань»                                                 І.В.Камінський

Повернутися в розділ