ПрАТ "Цумань" - лідер переробки шпону в Україні

Контакти
ПрАТ "Цумань"

Адреса: 45233, Україна, Волинська обл.
Ківерцівський р-н,
смт. Цумань
вул. Грушевського, 7
(03365) 9-41-33 (03365) 9-44-19 +38(067)332-40-65 info@tsumanshpon.com

Новини

05.05.2017 Додаткова інформація про виникнення особливої інформації емітента

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР- 13.04.2017. 
Товариством подано до Комiсiї 18.04.2017 недостовiрну особливу iнформацiю про змiну типу акцiонерного товариства, а саме дата вчинення дiї вказана 07.04.2017 (дата проведення зборiв) замiсть дати державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР -13.04.2017.

»

20.04.2017 Відбулися щорічні загальні збори акціонерів

ПАТ "Цумань" повідомляє, що 07 квітня 2017 року відбулися щорічні загальні збори акціонерів.

»

20.04.2017 Виплата дивідендів

Шановні акціонери!

Цим доводимо до Вашого відома порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями ПАТ «Цумань» за результатами роботи Товариства у 2016 році:

 

»

13.04.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

На  чергових загальних зборах акціонерів  07.04.2017 прийняте рішення  змінити тип Публiчного акцiонерного товариства «Цумань»  на приватне акцiонерне товариство «Цумань».
 За  вказане рішення проголосували акцiонери, яким належить 2 183716 голосуючих акцiй, що становить 99,67% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй i 100% вiд зареєстрованих для участi у зборах.

 

»

13.04.2017 Попереднє схвалення значних правочинів

На загальних зборах акцiонерiв 07.04.2017р. прийняте рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з граничною сукупною вартiстю до 229 000 тис.грн.  Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  61023 тис.грн.  Співвідношення  граничної сукупної вартості правочинів до   вартості активів емітента  становить 375%.  Характер правочинiв -укладання договорiв купiвлi -продажу. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй становить 2191048 штук, для участi у зборах зареєструвались акцiонери, яким належить 2 183716 штук голосуючих акцiй, за прийняте рiшення проголосували 100% зареєстрованих голосуючих акцiй.

»

06.03.2017 Збори акціонерів 2017

Публічне акціонерне товариство «Цумань» (код ЄДРПОУ 05496276 ) місце знаходження: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів товариства відбудуться « 07 » квітня 2017р. о 10 год.00 хв. за адресою: Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 ( приміщення адмін. управління, актовий зал).

»

04.05.2016 Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

»

14.04.2016 Відомості про зміну власників

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

»

23.03.2016 Збори акціонерів 2016

Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 
повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  29 квітня 2016 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

26.03.2015 Збори акціонерів 2015

Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань  вул. Грушевського, 7 повідомляє , що загальні збори акціонерів відбудуться  24 квітня 2015 р. о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

26.03.2014 Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери Публічне акціонерне товариство «Цумань»,код ЄДРПОУ:05496276 місцезнаходження якого : Україна Волинська область Ківерцівський район смт. Цумань вул. Грушевського, 7 повідомляє Вас, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2014 року о 10.00 год. ( в приміщенні адмінуправління, актовому залі ).

»

06.03.2013 Літні ціни закупівлі фансировини дубової

ПАТ «ЦУМАНЬ» на літній період здійснює закупівлю фансировини дубової (згідно ГОСТ 9462-88). Ціни купівлі, на період з 11.05.2010 р. по 11.07.2010 року, становлять

»